Минерални чешми, води и басейни

Минерална вода

Водоизточниците на минерални води са сондажни и каптажни. В Хисаря се разкрива от 13 броя каптирани естествени извора (КЕИ) и 6 броя сондажа, разположени на територията на гр. Хисаря на площ около 20 km2.

Експлоатационните водоизточници от находище „Хисаря“ са разделени на две групи – западна и източна.

В източната група са сондаж № 1, сондаж № 3, сондаж № 7, КЕИ „Момина баня“, КЕИ „Парилките“, КЕИ „Вълкови извори“, КЕИ „Пепеляшка“, КЕИ „Чаир баня“, КЕИ „Банчето Миромир“.
В западната група са сондаж № 4, сондаж № 5, сондаж № 6, КЕИ „Русалка“, КЕИ „Свежест“, КЕИ „Топлица“, КЕИ „Бистрица“, КЕИ „Чобан чешма“, КЕИ „Момина сълза“, КЕИ „Стублата“.

Експлоатационни водоизточници на минерална вода в находище на минерална вода „Хисаря“, гр. Хисаря, община Хисаря, област Пловдив са следните: сондаж № 1, сондаж № 3, сондаж № 7, каптиран естествен извор „Чобан чешма“ и каптиран естествен извор „Банчето Миромир“. За водовземното съоръжение на минерална вода „Хисаря“ са утвърдени експлоатационни ресурси на находище „Хисаря“ – 31,5 л/сек., от които за сертифицираните за бутилиране на натурална минерална вода водоизточници са както следва: сондаж № 1 – 0,3 л/сек., сондаж № 3 – 7,8 л/сек., сондаж № 7 – 2,6 л/сек., каптиран естествен извор „Чобан чешма“ – 0,4 л/сек., каптиран естествен извор „Банчето Миромир“ – 2,4 л/сек. Разкритите минерални води са с температура от 26˚С до 52˚С. Използването на минералната вода за питейно балнеолечение и балнеопрофилактика е по лекарско назначение, при спазването на строго определена методика и дозировка – количество на приетата вода, температура и начин на приемане, продължителност на лечебно-профилактичния курс.

Shopping Basket